“ชีวะ คือ ชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต อย่าคิดเรียนชีวะ”

 

ชีววิทยา คือ  การมีเหตุผล (reasoning) หรือความคิดดังนั้นวิชาชีววิทยาจึงหมายถึงการศึกษาทางธรรมชาติ และกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุผลทำให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Advertisements